Get the Flash Player to see this rotator.

ve may bay gia re 247

vegiare247.vn

vemaybaygiarevegiare247.

Vietnam Airlines

MÁY BAY GIÁ RẺ VIETNAM AIRLINES

Vietnam Airlines mở đường bay TP.HCM – Jakarta và Hà Nội – Phú Quốc
22/11/2012
article thumbnail

www.huynhkhanhtravel.com - Ngày 20.11, tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã thông báo, hãng này sẽ mở 2 đường bay mới trong tháng 12.2012.


Tin khác

Jetstar

MÁY BAY GIÁ RẺ JETSTAR

Mua lượt đi tặng lượt về
01/05/2013
article thumbnail

www.vegiare247.vn - Ưu đãi trên các chuyến bay nội địa của Jetstar Pacific Airlines và miễn phí thường niên năm đầu khi đăng ký thẻ tín dụng ANZ mới.


Tin khác

Vietjet Air

MÁY BAY GIÁ RẺ VIETJET AIR

VietJetAir thành lập liên doanh hàng không tại Thái Lan
26/06/2013
article thumbnail

www.vegiare247.vn - Vào ngày 26/6/2013, tại trung tâm hội nghị quốc gia Plaza Athenée, Bangkok, VietJetAir đã công bố mở đường bay và thành lập liên doanh hàng không tạ [ ... ]


Tin khác

LỊCH ÂM DƯƠNG

hanh trinh VN

TIN TỨC HÀNG KHÔNG

qatar cabin crew

cathay

ANA stewardess adv

Etihad

Profile Information

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.38 MB
Application afterInitialise: 0.044 seconds, 4.97 MB
Application afterRoute: 0.054 seconds, 6.48 MB
Application afterDispatch: 0.084 seconds, 9.76 MB
Application afterRender: 0.473 seconds, 15.44 MB

Memory Usage

16450272

Queries logged

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cce38c1b6f1ea2a034945cb6bfb5aba6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1419240985' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cce38c1b6f1ea2a034945cb6bfb5aba6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'cce38c1b6f1ea2a034945cb6bfb5aba6','1419241885','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 8. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 9. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 10. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 53)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:25' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 9
 12. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:25' )
    ORDER BY  f.ordering
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 53 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 14. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:26')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:26' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=47 OR a.catid=103 OR a.catid=104 OR a.catid=105 OR a.catid=106 OR a.catid=107 OR a.catid=108 OR a.catid=109 OR a.catid=110 OR a.catid=111 OR a.catid=112 OR a.catid=113 OR a.catid=114 OR a.catid=115 OR a.catid=116 OR a.catid=117 OR a.catid=118 OR a.catid=119 OR a.catid=120 OR a.catid=121 OR a.catid=137 OR a.catid=138 OR a.catid=139 OR a.catid=140 OR a.catid=141 OR a.catid=162 )
   
    AND ( a.sectionid=14 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-12-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,26
 15. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=20)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 155
 16. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:26')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:26' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=82 OR a.catid=83 )
   
    AND ( a.sectionid=15 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-12-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,9
 17. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:26')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:26' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=157 )
   
    AND ( a.sectionid=21 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-12-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,4
 18. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:26')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:26' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=158 )
   
    AND ( a.sectionid=22 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-12-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,4
 19. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:26')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:26' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=160 )
   
    AND ( a.sectionid=24 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-12-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,4
 20. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=163)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 7
 21. SELECT *
    FROM jos_acymailing_config
 22. SELECT *
    FROM jos_acymailing_list
    WHERE TYPE = 'list'
    ORDER BY ordering ASC
 23. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:25' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (cc.id=155)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 8
 24. SELECT a.*, u.name, u.username, cc.image AS image, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug,'link' AS link
   
    FROM jos_content AS a
   
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
   
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
   
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
   
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
   
    WHERE ( a.state = 1
    AND a.sectionid > 0 )
   
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-12-22 09:51:26')
   
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-12-22 09:51:26' )
   
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
   
    AND ( a.catid=142 OR a.catid=143 OR a.catid=144 OR a.catid=145 OR a.catid=146 OR a.catid=147 OR a.catid=148 OR a.catid=149 OR a.catid=150 OR a.catid=151 OR a.catid=152 OR a.catid=153 )
   
    AND ( a.sectionid=18 )
   
    AND ((TO_DAYS('2014-12-22') - TO_DAYS(a.created)) <= '1200')
   
    AND s.published = 1
   
    AND cc.published = 1
   
    ORDER BY a.created DESC
   
    LIMIT 0,15

Language Files Loaded

Untranslated Strings Diagnostic

Không

Untranslated Strings Designer

Không